Opzstar Apartments

Appartement huren Suriname

Huurvoorwaarden

Posted by On March - 26 - 2012

Voorwaarden & Huisregels

Huurvoorwaarden Opzstar appartementen
Onderstaande Huurvoorwaarden en Huisregels maken deel uit van en zijn onlosmakelijk verbonden met de “Huurovereenkomst Opzstar Appartementen”.
Afwijkingen of uitzonderingen op de voorwaarden en regels zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk schriftelijk hierop omschreven en goedgekeurd door beide partijen.

Deze huurovereenkomst is afgesloten voor de genoemde periode. De huurder heeft geen recht op het appartement buiten deze periode. In principe geldt een minimum verblijf van 2 dagen. De eigenaar, of zijn vertegenwoordiger geeft bij aankomst van de huurder de sleutel en de nodige inlichtingen betreffende het appartement.
Het appartement mag op de dag van aankomst betrokken worden vanaf 14.30 uur en moet op de dag van vertrek verlaten worden vóór 10.30 uur (uitzonderingen in overleg). Gelieve de eigenaar ruim voor Uw vertrek van thuis het vermoedelijke tijdstip van aankomst bij het appartement door te geven om niet voor onaangename verrassingen te komen. In de documentatie staan alle telefoonnummers en email adressen vermeld.
Het is niet toegestaan om met meer personen in het appartement te verblijven als afgesproken in deze huurovereenkomst. De eigenaar kan extra personen de toegang weigeren of een meerprijs rekenen, die direct betaald moet worden.
Een aanbetaling van 30% dient binnen 10 werkdagen na reserveren te zijn bijgeschreven op de bankrekening van de eigenaar. Ontvangst van dit bedrag geldt als definitieve bevestiging van de boeking. Bovendien dient deze huurovereenkomst ondertekend en binnen 10 werkdagen na de datum van deze huurovereenkomst aan de eigenaar verstuurd te worden. Dit kan per email.

De totale huursom dient uiterlijk 6 weken voor aankomst te zijn bijgeschreven op de bankrekening v.d. eigenaar, inclusief de borgsom van €. 100, =.   Deze borgsom wordt direct bij het uit checken geretourneerd, met inhouding van eventuele schades, breuk of vermissingen.
Het niet nakomen van de betalingstermijn geeft verhuurder de mogelijkheid tot ontbinding van de overeenkomst. In dat geval vindt geen restitutie plaats van de aanbetaling.
Bij annuleren, om welke reden dan ook, gelden de volgende annuleringskosten (deze regeling geldt voor beide contractanten aan elkaar):

 • langer dan 16 weken voor aanvang van de huurperiode; restitutie van de aanbetaling minus €.20, = administratie- en verwerkingskosten.
 • van 13 tot 16 weken voor aanvang van de huurperiode; 30 % van de huursom
 • van 8 tot 13 weken voor aanvang van de huurperiode; 50 % van de huursom
 • korter dan 8 weken voor aanvang van de huurperiode; 100 % van de huursom

In geval van een annulering door de verhuurder, vindt restitutie plaats van de reeds betaalde bedragen minus €.20, = administratie- en verwerkingskosten.
Buiten de hierboven genoemde annuleringskosten of -vergoedingen kan geen enkele aanspraak worden gemaakt op extra betalingen of uitkeringen, in welke zin dan ook, ongeacht de reden, toedracht of consequentie. Huurder wordt sterk aangeraden om een annuleringsverzekering of reisverzekering af te sluiten.
Bij vroegtijdig vertrek of niet in gebruik nemen van het appartement heeft de huurder geen enkel recht op terugbetaling of restitutie.

Huurders zijn aansprakelijk voor schade (ongeacht of deze per ongeluk of opzettelijk is aangebracht) aan eigendommen van de verhuurder of derden, die bij de huur zijn betrokken. Alle verlies door vermissing, breuk of schade aan het appartement, de inboedel of de extra voorzieningen moet door de huurder vergoedt worden.
OPZSTAR appartementen, noch haar eigenaar zijn op enigerlei wijze verantwoordelijk voor eventuele schades aan Uw eigendommen of bezittingen of persoonlijk letsel.
OPZSTAR appartementen, noch haar eigenaar zijn op enigerlei wijze verantwoordelijk voor eventuele schades ontstaan door stroomuitval, wateruitval, natuurelementen, vliegtuigvertragingen, overheidsbevelen en dergelijke externe factoren. Dit zijn geen redenen voor (gedeeltelijke) restitutie van huurgelden. Iedereen dient zich te houden aan de huisregels, zoals die gelden voor bijvoorbeeld geluidsoverlast, alcohol- en rookgedrag. Deze regels gelden voor alle appartementen.

Huisregels Opzstar appartementen

 1. Er zijn geen huisdieren toegestaan in de appartementen. (Uitzonderingen zijn bespreekbaar)
 2. Roken in de appartementen is niet toegestaan, wel buiten uiteraard, gebruik asbakken a.u.b. ! Als U écht niet zonder sigaret kunt, neem dan even contact op met de verhuurder.
 3. U dient het appartement en de extra faciliteiten te gebruiken en onderhouden als een goede huisvader c.q. huismoeder.
 4. De huurder dient bij zijn vertrek het appartement schoon en netjes achter te laten.
 5. Indien tijdens de huurperiode iets kapot, verloren of beschadigd raakt, wordt huurder verzocht om daarvan de verhuurder in kennis te stellen. Indien bij aankomst iets niet in orde is, gelieve onmiddellijk de verhuurder op de hoogte te stellen. Bij vertrek dient alles compleet en heel te zijn. Incompleet en/of beschadigingen worden verrekend met de borgsom of in rekening gebracht aan huurder.
 6. Wij verzoeken U om andere gasten niet tot last te zijn, mocht U last hebben van andere gasten, dan kunt U dat aan de eigenaar kenbaar maken en deze zal voor een oplossing zorgen.
 7. U en Uw kinderen wordt verzocht om geen overmatige herrie of lawaai te maken, gewoon spelen is natuurlijk geen enkel probleem.
 8. Kinderen blijven te allen tijde Uw eigen verantwoordelijkheid.
 9. Parkeren van Uw (huur-)auto kan het best voorlangs op de eigen parkeerplaats.
 10. Overmatig alcoholgebruik bij de extra faciliteiten en buiten de appartementen is niet toegestaan. In Uw eigen appartement is dat natuurlijk U eigen verantwoordelijkheid.
 11. Wij verzoeken iedereen zuinig om te gaan met gas, water en electriciteit t.b.v. ons milieu. Dit houdt in dat u de lampen en de airco’s bij uw afwezigheid uit kunt laten.

Comments are closed.